Blueberry

Blueberry štěněPo nepříliš radostném období hledání, vyplněném telefony, maily, lepením cedulek, vyptáváním a čekáním, zda se naši psi nevrátí, náš život opět naplnila radostí tentokrát psí slečna Blueberry. A s ní zase objevujeme nové a zase se máme čemu učit... Je to hravá fena, která je k nově příchozím návštěvám lehce nedůvěřivá, což je pro nás nová zkušenost. Všichni naši psi považovali návštěvu, která byla vpuštěna do zahrady, za schválenou a vhodnou ke hrám, mazlení apod. „Berry“ si nechává prověřovací pětiminutovku, při které si drží uctivou vzdálenost a vyčkává. Po té očichá, ale ještě se nenechá pohladit .., prostě ženská zdrženlivost . Je velmi vynalézavá, co se her týče, velmi komunikativní, což se projevuje zvláštním vrčením - mručením, které se místy melodií podobá lidské řeči. Dokáže tímto způsobem pozdravit i vynadat nebo pro nás dělat „zlou“ při hře. Vypadá velmi komicky, když hrozivě vrčí, držíc v tlamě předmět, o který se honíme a při tom radostně mává ocasem a čeká na nás za keřem či gaučem, abychom ji dostihli. Předmětem klidně může být kousek rohlíku či jablka, které jsme dobrovolně dali. Než ho sní, začne kolem nás kroužit, nafoukne „tváře“ a vrčí, což je výzva k tomu, abychom se jí snažili sousto vzít. Podpoříme-li toto její gesto slovy „Co to máš? Dej mi to“, už jsme vlastně lapeni do pasti a jdeme si hrát .

Blueberry s rodiči a sourozenci
© David Nekovář, 2009-2019
Nahoru | Administrace | Kontakty